1.§ ÁLTALÁNOS 

Az www.noki-etterem.hu domain üzemeltetője az IKON Gastronomia Kft. A www.noki-etterem.hu  egy internetes vagy telefonos ételrendelési portál, amelyen megrendelt ételek házhozszállítással kerülnek átadásra. A www.noki-etterem.hu domain így a megrendelések rögzítésére és feldolgozására, valamint ételek és italok, valamint kapcsolódó áruk kiszállításának biztosítására szolgál az ügyfél ("ügyfél") és az étterem ("szállító") között. A www.noki-etterem.hu domainen az adott napon fellelhető tartalmat és az az által biztosított szolgáltatásokat az ilyen szolgáltatásokra jellemző általános szokások, gyakorlat és jelentés figyelembe vételével kell értelmezni.  

2. § A SZERZŐDÉS LÉTREJÖTTE, MINIMÁLIS RENDELÉSI ÉRTÉK 

A szolgáltató által a weboldalon bemutatott áruk és szolgáltatások nem jelentenek kötelező érvényű ajánlatot. Az ügyfél telefonon, e-mailben vagy online felületen leadott rendelése az ügyfél részéről egy étel/ital árukörre vonatkozó adásvételi és kiszállítási elemeket magában foglaló szerződés megkötésére vonatkozó ajánlatot jelent. Az ügyfél által tett ajánlat a szolgáltató részéről elfogadottnak minősül, amennyiben a megrendelés email üzenet formájában visszaigazolásra kerül, illetve telefonon leadott rendelés esetében akkor is, amennyiben - email visszaigazolás nélkül -  a szóbeli megrendelés teljesíthetősége telefonon megerősítésre, visszaigazolásra kerül. A szolgáltató kiköti, hogy a megrendelések tekintetében minimális rendelési érték kerül meghatározásra, amely pontos és aktuális összegét a honlap tartalmazza. A szolgáltató kiköti, hogy megrendeléseket kizárólag Debrecenben fogad és teljesít, Debrecenen kívüli kiszállításra nem biztosít lehetőséget. A szolgáltató az ügyfelek megértését kéri mindazon esetekben, amennyiben a honlapon kínált étel és ital nem állna az adott időpontban rendelkezésre, amely a rendelések változó mennyisége és az alapanyagok beszerezhetősége függvényben előfordulhat. A szolgáltató tájékoztatja az ügyfelek arról, hogy egyes ételek rendelkezésre állása egyben a szezonális változásoktól, körülményektől is függ. Amennyiben az ügyfél által a megrendelésben megadott ételek nem állnának rendelkezésre, avagy a megrendelést a szolgáltató nem tudná időben kiszállítani, a szállító nem küld a megrendelés elfogadását visszaigazoló e-mailt és a felmerült akadályokról haladéktalanul értesíti az ügyfelet.

a) Megrendelés a weboldal menüjén keresztül (online)

 A www.noki-etterem.hu domain cím alatt üzemelő weboldalon az ételeket és italokat virtuális kosárba helyezheti. A megrendelés megkezdéséhez kattintson a "Pénztár" gombra, amelyet követően az ügyfélnek meg kell adnia a rendelés elfogadása és teljesítése érdekében  szükséges adatokat. Az adatok ellenőrzését követően a megfelelő mezőre kattintva továbbíthatja megrendelését a szolgáltatóhoz. A szolgáltató részére küldött megrendelés csak az ügyfél által a szolgáltató felé tett ajánlatnak tekintendő. A megrendelések, mint az ügyfél által tett szerződési ajánlat elfogadásáról a Megrendelő a visszaigazoló emailben nyilatkozik, a visszaigazoló email üzenet megküldése az ajánlat elfogadásának minősül. Szerződő felek kifejezetten abban állapodnak meg, hogy a ételek/italok értékesítésére és kiszállítására vonatkozó szerződés közöttük csak a visszaigazoló email ügyfél részére történő megküldésével jön létre. 

b) Megrendelés email üzenet formájában

A megrendelés email üzenetben is leadható, amely esetben a megrendelés elfogadásáról szolgáltató visszaigazoló emailt küld az Ön részére. Amennyiben az ügyfél a visszaigazoló email kézhezvételétől számított 15 percen belül nem kap újabb értesítést a megrendelés avagy annak egyes tételei teljesíthetőségének akadályáról, akkor az ügyfél ajánlatát a szolgáltató részéről elfogadottnak kell tekinteni (a szerződés a felek között létrejön). Ezen esetekben a szerződés megkötését és megrendelés pontos körét a megerősítő email dokumentálja, rögzíti. 

c) Telefonos megrendelés

Amennyiben telefonon kívánja a rendelését leadni, akkor először a megrendelés, illetve a számlázási és kiszállítási adatok rögzítésére kerül sor. A megrendelés szóbeli összefoglalása, az azt követő szóbeli visszaigazolás az ügyfél szerződési ajánlatának szolgáltató általi elfogadását jelenti. A felek közötti jogviszony ezen esetekben a szóbeli visszaigazolás időpontjában jön létre. Amennyiben az ügyfél a telefonos megrendelését követően a megrendelését visszaigazoló emailt kapott, a szerződés megkötését és megrendelés pontos körét a megerősítő email dokumentálja, rögzíti. 

d) Az ügyfél elállási jogának kizárása 

Tekintettel arra, hogy a megrendelések elkészítése kifejezetten az ügyfél kérésére történik, illetve arra, hogy - különösen az élelmiszerek körében - romlandó árukról van szó, az ügyfeleket a megrendelés leadását követően elállási jog nem illeti meg, amelyet az ügyfél a megrendelés megkezdésével kifejezetten tudomásul vesz.  

3.§ A KISZÁLLÍTÁS ÉS ANNAK TERÜLETI KORLÁTAI

A szolgáltató rögzíti, hogy házhozszállítással történő étel és ital értékesítési tevékenységet kizárólag Debrecen Megyei Jogú Város területén belül végez. A kézbesítés az  ügyfél által a rendeléskor megadott vagy a rendeléshez használt profilban kiválasztott kézbesítési címre történik. Kérjük, hogy a megrendelési folyamat során győződjön meg arról, hogy a megadott telefonszáma a rendelés teljesítése érdekében megfelelő-e. Kérjük, hogy tegye lehetővé, hogy a rendelést kiszállító személyek a bejárati ajtójához eljuthassanak.

4. § A SZÁLLÍTÁS IDŐTARTAMA, SZÁLLÍTÁSI IDŐK

A lehetséges szállítási időpontot a megrendeléskor ismerheti meg. A szállítási idő többek között függ a forgalomtól, az időjárástól és a beérkező megrendelések számától. A jóváhagyott megrendelésnek főszabály szerint 10-20 percen belül el kell hagynia az éttermünket. A várható szállítási időpont a megrendelési folyamat során kerül meghatározásra, amely azonban egy nem kötelező becslés, amely a forgalom, az időjárás, a kapacitáskihasználás, stb., azaz a konkrét körülmények hatására módosulhat. Az várható szállítási időpontnak a online rendelési rendszer által a megrendelés utolsó lépésben megerősített szállítási idő tekintendő. Sajnos éttermünknek nem áll módjában figyelembe venni a megjegyzés mezőbe az ügyfelek által bevitt egyedi szállítási határidő kéréseket.

5.§ KISZÁLLÍTÁSI KÉSEDELEM 

Kérjük, hogy a kiszállítás jelentős késedelmét  felénk  a +36 30 555 7766 telefonszámon jelezni szíveskedjen, annak érdekében, hogy a kiszállítást végző személyekkel a problémát tisztázhassuk. Az előre nem látható helyzetekből, vis maior helyzetből vagy az ügyfél érdekkörében beállott okból történő késedelemmel kapcsolatos felelősségét a szolgáltató kizárja.    

6.§ FIZETÉS 

A megrendelés ellenértékének a megfizetése a kiszállítás helyszínén, a  kézbesítőnél, készpénzben vagy bankkártyával történik a megrendelt és visszaigazolt áruk átadásával egyidőben.

7.§ AZ ÉTELEK FOGYASZTHATÓSÁGA 

Az összes étel friss, amelyet azonnali fogyasztás céljából értékesítünk. A szolgáltató a nem azonnal elfogyasztott ételekkel összefüggésben felmerült fogyasztói igényekkel kapcsolatos bármely felelősségét kizárja, tekintettel arra, hogy a szakszerű otthoni tárolás ezen esetekben nem igazolható és biztosítható.  

8. § SZAVATOSSÁG

Az ügyfelek a Polgári Törvénykönyv szerinti szavatossági jogaikat, illetve a fogyasztóvédelmi jogszabályokban foglalt törvényes jogaikat a szolgáltatóval szemben érvényesíthetik. 

Kérjük, hogy a megrendelés teljesítésével kapcsolatos bármely problémát, reklamációt az ügyfeink az alábbi elérhetőségeken jelezni szíveskedjenek:

Telefonon: +36 30 555 7766 Email: noki@noki-etterem.hu

A kollégáink a panaszokat, igényeket igyekeznek a lehető leghamarabb kivizsgálni.

9.§ ADATVÉDELEM

A szolgáltató részére megadott személyes adatait a szolgáltató kizárólag a megrendelés feldolgozására és teljesítése érdekében (céljából) kezeli és használja fel. Az ügyfél a megrendelés leadásával kifejezett hozzájárulását adja a megrendelés teljesítéséhez szükséges adatoknak a szolgáltató általi megismeréséhez, a szoláltató általi adatkezeléshez és szerződés teljesítése érdekében ezen adatok felhasználáshoz. A szolgáltató minden ügyféladatot a Magyarország területén hatályos jogszabályoknak megfelelően tárol, kezel és  használ fel. Önnek joga van bármikor a szolgáltató által kezelt adati tekintetében ingyenes információ kéréshez, a kezelt adatok módosításához, javításához vagy az adatok törléséhez. Ebben az esetben kérjük, vegye fel velünk a kapcsolatot  fent megadott e-mail címen. Az Ön személyes adatait, beleértve a lakcímet és email címet is, harmadik félnek nem adjuk tovább, az Ön kifejezett és bármikor visszavonható hozzájárulása nélkül. Nem tartoznak ide a szolgáltatási partnereink, akiknek adattovábbításra van szükségük a megrendelések feldolgozásához (például értékesítési eszközök, a szállítmányhoz rendelt fuvarozási társaság és a fizetési teljesítéséhez és feldolgozáshoz szükséges körben a pénzintézetek). Ezekben az esetekben azonban a továbbított adatok köre a szükséges minimumra korlátozódik. A szolgáltató technikai és szervezeti biztonsági intézkedéseket alkalmaz az általa kezelt adatok védelme érdekében a véletlen vagy szándékos manipulációval, elvesztéssel, megsemmisüléssel vagy illetéktelen személyek általi hozzáféréssel szemben.